Lukáš Pelcman je náš koncipient s třemi roky zkušeností v oblasti práva duševního vlastnictví a IT práva. Lukáš se intenzivně zabývá zejména doménovými spory (včetně ADR řízení před Českým rozhodčím soudem a European Information Society Institute), případy porušení ochranných známek a průmyslových vzorů a nekalou soutěží, registracemi práv duševního vlastnictví a řízeními před příslušnými úřady. Lukáš se dále zaměřuje na softwarové licence, právo EU a soutěžní právo.

Lukáš promoval v oboru právo na Univerzitě Karlově a absolvoval roční studijní pobyt na Univerzitě v Maastrichtu v Nizozemsku.