Tereza Jandáčková se věnuje obchodnímu právu, zejména komerčním smlouvám, správě obchodních společností, pracovnímu právu, správnímu právu a mezinárodnímu právu soukromému. Tereza se také zaměřuje na mediální a autorské právo, mezi její klienty patří významné české vydavatelství. Tereza vystudovala Právnickou fakultu v Praze a během studií strávila akademický rok v Belgii na University of Antwerp, kde absolvovala program „International and European Legal Studies“ zaměřený na mezinárodní právo soukromé a veřejné a na evropské právo. V roce 2017 byla odbornou porotou zvolena jako inovativní právník roku.

Po složení advokátních zkoušek se rozhodla využít své zkušenosti ze dvou významných mezinárodních advokátních kanceláří a podílet se na založení moderní advokátní kanceláře NOVALIA.

Tereza Jandáčková v médiích: 

Deník E15, 18. 10. 2018: Stát na soláry nestačí reagovat, odtržení úředníků od reality je fatální, tvrdí Kuba