PSC přednáška

NOVALIA připravila ve spolupráci s Prague Startup Centre praktický seminář pro startupisty, kteří plánují vstup investora do firmy.

Jakub Císař z kanceláře NOVALIA přednášel o tom, co má startup očekávat, když vstupuje do investičního procesu. Odpověděl na nejčastější neznámou – délku trvání jednotlivých fází investice a celkovou délku celého procesu, tzn. kdy bude mít startup peníze na účtu. Mluvil také o investičních nástrojích, typicky Convertible Note a jeho použití v českém právním prostředí.

S účastníky se také zaměřil na jednotlivé právní dokumenty, smlouvy, které budou muset s investorem podepsat a jaké otázky je nutné ve vztahu investor – startup – zakladatelé nejen právně vyřešit.

Seminář byl součástí iniciativy Startup Europe Week, která vznikla s cílem spojit všechny evropské regiony ve společném programu pro startupy.

Prezentaci ze semináře naleznete zde.