Na této stránce najdete povinné údaje o nás, informace o ochraně soukromí a informace o mimosoudním řešení sporů

NOVALIA advokátní kancelář je sdružení advokátů podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

Sídlo:

NOVALIA advokátní kancelář
Jungmannova 750/34
Nové Město
11000 Praha 1

Členové sdružení:

Jméno

IČO

Číslo zápisu
u České advokátní
komory

JUDr. Pavel Marc, LL.M. 61148423

09271

Mgr. Vladislava Nejedlá 68830777

13354

Mgr. Ondřej Mánek 70646864

13841

Mgr. Jakub Císař 01821661

15042

Mgr. Tereza Jandáčková 03659381

16057

JUDr. Kamil Staněk, LL.M. 04010337

16318

Mgr. Markéta Kučerová Pechová, LL.M. 72013478

12650

Willard Rhoades Finney, Esq. 6625960

90239

Mgr. Iva Javorská, LL.M. 62668331

09320

 

Pověřený člen sdružení pro daňové doklady je Pavel Marc.

Mimosoudní řešení sporů

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.