Na této stránce najdete povinné údaje o nás, informace o ochraně soukromíinformace o mimosoudním řešení sporů

NOVALIA advokátní kancelář s.r.o. je společnost s ručením omezeným oprávněná ke společnému výkonu advokacie svými společníky ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

IČO 09998837
DIČ CZ09998837

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 346118.

Sídlo:

NOVALIA advokátní kancelář s.r.o.
Jungmannova 750/34
11000 Praha 1 – Nové Město

Společníci (zároveň jednatelé):

Jméno

IČO

Číslo zápisu
u České advokátní
komory

JUDr. Pavel Marc, LL.M. 61148423

09271

Mgr. Vladislava Nejedlá 68830777

13354

Mgr. Ondřej Mánek 70646864

13841

Mgr. Jakub Císař 01821661

15042

Mgr. Tereza Jandáčková 03659381

16057

JUDr. Kamil Staněk, LL.M. 04010337

16318

Mgr. Markéta Kučerová Pechová, LL.M. 72013478

12650

Willard Rhoades Finney, Esq. 6625960

90239

Mgr. Iva Javorská, LL.M. 62668331

09320

 

Daňové poradenství a účetní služby pod značkou NOVALIA poskytuje společnost:

NOVALIA Accounting s.r.o.
IČO: 06329101
DIČ: CZ06329101
Spisová značka: C 280347 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha

 

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ NOVALIA

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji. Součástí dokumentu je i důležité poučení o Vašich právech. Tento dokument můžeme průběžně aktualizovat.

Kdo s Vašimi údaji pracuje

Správcem Vašich údajů je NOVALIA advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Jungmannova 750/34, Praha 1 (Správce nebo my). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem na novalia@novalia.cz.

Proč s Vašimi údaji pracujeme, o jaké osobní údaje se jedná a co nás k tomu opravňuje?

(1) Poskytování našich služeb

S Vašimi údaji musíme pracovat během sjednání a poskytování našich právních služeb. Jde zejména o činnost podle předpisů upravujících výkon advokacie, takovou činností je například obhajoba a výkon Vašich práv nebo komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu.

(2) Plnění právních povinností

Vaše údaje zpracováváme při plnění právních povinností Správce, které upravují daňové a účetní zákony nebo zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti. 

(3) Ochrana našich oprávněných zájmů

Vaše údaje a údaje o Vašem používání našich služeb můžeme použít k ochraně nás a našich práv. Takovým právem je například vymáhání splatných pohledávek. 

(4) Zasílání novinek 

Čas od času Vás můžeme kontaktovat o našich službách či podstatných informacích v oblasti práva a podnikání. Takové užití je naším oprávněným zájmem.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat?

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování našich služeb a poté po dobu stanovenou právními předpisy, konkrétně tedy:

(1) Po dobu poskytování našich služeb a po dobu 10 let od ukončení našeho smluvního vztahu.

(2) Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

(3) Po dobu poskytování našich služeb a po dobu 10 let od ukončení našeho smluvního vztahu., anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

(4) Dokud to neodmítnete. 

Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat našim zaměstnancům a dalším zpracovatelům na základě smlouvy s nimi, vždy však pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelů zpracování a za účelem poskytování našich služeb. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na novalia@novalia.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání novinek, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém emailu, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat novinky. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

 

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, tedy malé textové soubory který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Používáme i cookies třetích stran – Google Analytics – možnost odmítnout jeho použití a bližší informace naleznete zde.

Mimosoudní řešení sporů

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.