Dana Řeháková působí v NOVALIA Accounting s.r.o. jako účetní poradkyně. Má za sebou řadu let praxe v mezinárodní korporátní sféře, ale také v neziskovém sektoru.

Je odborníkem především na mzdovou problematiku, a to od nastavení procesů zpracování mezd, až po běžnou komunikaci se zaměstnanci. Má bohaté zkušenosti s mezinárodním výkaznictvím. Největší motivací opustit korporátní svět byla touha starat se o klienty od A do Z, tedy poskytovat jim kompletní služby v oblasti finančního, mzdového i manažerského účetnictví, s přesahem do daňové oblasti.

Klienti velmi kladně hodnotí Danu pro její preciznost, analytický přístup a schopnost nalézat praktická a klientsky orientovaná řešení.

Dana vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získala dva inženýrské tituly v oborech Účetnictví a finanční řízení podniku a Daně a daňová politika.