Mgr. Iva Javorská, LL.M. je advokátkou s bezmála 20 lety praxe v oblasti obchodních transakcí a duševního vlastnictví. Před spojením s NOVALIA působila v předních pražských advokátních kancelářích. Řadu let současně zastávala pozici vedoucího právníka private equity fondu. Asistovala řadě českých a zahraničních investorů při akvizicích či prodejích majetkových účastí a podniků (včetně privatizací) a poskytovala poradenství technologickým firmám v právu duševního vlastnictví.

Kromě obchodních transakcí v posledních letech Iva Javorská zúročuje své zkušenosti též ve vyjednávání smluv a řešení sporů v otázkách autorských práv umělců a radí komerčním subjektům působícím v prostředí výtvarného umění. Právo v umění přednáší též na UMPRUM a spolupracuje s neziskovou organizaci Fair Art, která zpřístupňuje současné výtvarné scéně právní pomoc související s uměleckou tvorbou.

Klienti Ivu Javorskou oceňují pro její negociační schopnosti, osobní angažovanost a vysokou míru empatie.

Iva Javorská vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální program francouzského a evropského práva na Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne v Paříži, kde současně absolvovala pracovní stáže v právním oddělení nadnárodního koncernu a v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní klientelu.

Iva Javorská hovoří plynně anglicky a francouzsky.