Tomáš je advokátní koncipient, ale rozhodně ne nováček – začínal u nás už v roce 2016 jako právní asistent. Nejraději se věnuje oblasti M&A, obchodním smlouvám a všem „životním situacím“ startupů i velkých firem.
Tomáš promoval v oboru právo na Univerzitě Karlově a absolvoval studijní pobyt na Tel Aviv University, kde nabral cenné zkušenosti. V diplomové práci zkoumal aktuální možnosti českých s.r.o. startupů jak implementovat ESOP.