Vlaďka Nejedlá je advokátkou s mnohaletou praxí v předních mezinárodních právních kancelářích se zaměřením na obchodní právo. Konvenční a do jisté míry zkostnatělé prostředí právních kanceláří vedlo Vlaďku Nejedlou k spoluzaložení sdružení advokátů NOVALIA, jež si klade za cíl poskytovat právní poradenství pružnějším a nekonzervativním způsobem.

Vlaďka Nejedlá se specializuje na farmaceutické právo a třetím rokem působí u přední farmaceutické společnosti na pozici vyslaného interního právníka. Díky získané praxi “v terénu” Vlaďka Nejedlá klientům poskytuje efektivní a praktické právní rady, a to zejména ohledně reklamy léčiv, sponzoringu, obchodních smluv, distribuce a prodeje léčiv a zdravotnických prostředků. Vlaďka Nejedlá pro klienty rovněž posuzuje soutěžně-právní a další veřejnoprávní aspekty obchodních modelů a poskytuje poradenství ohledně veřejných zakázek a ochrany osobních údajů.

Vlaďka Nejedlá vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a členkou České advokátní komory je od roku 2010.