Vojtěch Tancoš působí v naší kanceláři již od roku 2017. Za tu dobu se podílel na mnoha transakcích, přípravě investiční dokumentace i řešení každodenních právních situací našich klientů.

Vojta se zajímá zejména o obchodní právo, pracovní právo a právo moderních technologií; diplomovou práci psal na téma konvertibilních úvěrů ve startupech. V rámci svého studia absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu v Brně, kde se aktivně podílel na tvorbě soudních rozhodnutí. Studium na Právnické fakultě UK zakončil s vyznamenáním (summa cum laude) a své teoretické znalosti dále rozšiřuje v navazujícím doktorském studiu.