Poté, co jsme v NOVALIA vytvořili obchodní model, který zpřístupňuje startupům právní služby, jejichž poskytování je založeno na podobných principech jako startupy samotné, jsme společně s Node5 zorganizovali přednášku na téma Právní průvodce – od nápadu k investici.

Nyní přicházíme společně s tyinternety.cz se seriálem článků pro startupy nazvaným Právo pro startupy, jehož cílem je dát začínajícím firmám návod, jak a v jaké fázi o právu přemýšlet.

První článek tohoto seriálu je na téma Firma – kdy si ji založit, kdy se dělit o podíl, a můžete si ho přečíst zde.