Je to 9. měsíc, co jsem se přidala k Novalii. Jako 9. partner s 19 lety praxe. (Numerolog by poukázal na devítku se slovy: číslo završení a naplnění!) A mám dobrou zprávu. Existuje šťastný model pro advokáty, kteří milují svoji práci stejně jako svoji rodinu.

Před necelým rokem jsem mnohé překvapila, když jsem se rozhodla odejít z partnerské pozice úspěšné advokátní kanceláře. Nelehké životní rozhodnutí. Někdy je však změna nevyhnutelná. Rodina. Nestačí zorganizovat její provoz. Je tak snadné nechat se pohltit prací a konvencemi profese a riskovat to nejdůležitější. Vztahy s nejbližšími. Okamžiky. Výrazy a gesta. Sdílení. Nuance, které jsou kritické.

Hledání alternativní dráhy mi zkrátili mí nynější partneři. Spolupráce s Novalií se zdála být ideálním řešením. A nyní konstatuji: předpoklad se naplnil!

Mám skutečně větší časové možnosti, protože tempo a rozvrh určuji pouze já a klienti. Odlehčená organizace firmy a moderní IT nepodporují byrokracii, takže interní procesy nás zatěžují jen minimálně. Navíc, home office není tabu. Ten je nakonec mnohdy efektivnější než přesun do kanceláře, pokud čas má v daný moment prioritu před tím, kde se nacházím. Kancelář je pak zejména místem pracovních setkávání a intelektuální výměny. Jsme tam rádi. Zdá se, že nehrozí, že upadneme do stereotypu. Je to dynamické a povzbuzující prostředí, což, jak věřím, pociťují i klienti. Dá se říci, že Novalia vytváří podmínky pro skutečně svobodný výkon povolání, ať už jde o čas, místo nebo styl. A těším se, že tento kurz se nám podaří udržet, i když porosteme.