V oblasti médií hrají licenční smlouvy klíčovou roli. Na jednu stranu je pro Vás nezbytné smluvně zajistit Vaše práva k vytvořenému obsahu, tedy uzavřít licenční smlouvy zejména s autory. Na druhou stranu potřebujete ochránit svá práva při poskytování licence třetím osobám. V této oblasti máme řadu praktických zkušeností a znalostí.

Obrana proti nekalé soutěži

Stalo se Vám, že se Váš konkurent uchýlil k nekalému jednání, aby Vás poškodil či dosáhl jiné výhody? Při takovém jednání konkurence jsme připraveni Vás zastupovat a dalšímu jednání zabránit.

Ochranné známky, ochrana know-how a dalších práv k nehmotným statkům

Při zakládání nové společnosti, vytváření nového projektu či produktu a v dalších situacích potřebujete zajistit registraci ochranné známky. Rádi zajistíme hladký průběh registrace v Čechách i v zahraničí.

Ochrana know-how a dalších práv k nehmotným statkům úzce souvisí s ochranou proti nekalé soutěži. Poradíme Vám, jaké máte možnosti, a pomůžeme Vám s vymáháním Vašich práv při jejich porušení.

Klíčový kontakt: Tereza Jandáčková