Co je ve Vašem obchodním modelu to nejdůležitější? Jsou Vaše smlouvy pro zákazníka srozumitelné a přijatelné na první pohled? Jak chráníte svoje duševní vlastnictví a obchodní tajemství? Nejsou v textu neurčité a zbytečné věty?

Takové otázky si klademe při tvorbě obchodních smluv pro jednotlivé případy, vzorových smluv a všeobecných obchodních podmínek. Pro vyladění smluvní dokumentace je důležitá znalost oboru. My máme zkušenosti hlavně v těchto odvětvích:

  • informační technologie
  • farmacie a zdravotnické prostředky
  • média
  • finanční služby
  • strojírenství
  • potravinářství

Financování:

Jednáte o bankovním financování a nelíbí se vám přístup “podepiš nebo nech být”? Zkuste to s námi. Víme, že banky umí naslouchat konstruktivním připomínkám

Klíčové kontakty: Tereza Jandáčková, Jakub Císař