Nedaří se Vám překonat rozpory s obchodním partnerem? Myslíte si, že úřad rozhodl ve Vaší věci nezákonně? Pomůžeme Vám od prvotního posouzení situace, přes přípravu předžalobní výzvy, až po zastupování před soudem či v rozhodčím řízení, nebo při jednání o narovnání.

Klíčové kontakty: Markéta Kučerová Pechová, Pavel Marc