JUDr. Pavel Marc, LL.M. je advokát s 20 roky bohatých zkušeností v obchodním a finančním právu, zejména s mezinárodním prvkem. Po řadě kariérních let jako společník v předních mezinárodních kancelářích se rozhodl spojit s těmi nejlepšími a vytvořit sdružení advokátů NOVALIA jako platformu pro poskytování moderních právních služeb vybraným klientům s využitím pokrokových postupů a technologií.

Hlavní praxí JUDr. Marce je nákup, prodej a financování podniků. Jen v posledních třech letech radil při více než 25 takových transakcích. Radí klientům také v širokém záběru dalších komerčně-právních specializací včetně řešení sporů.

Od klientů se mu dostalo řady ocenění pro jeho byznysový a pragmatický přístup a schopnost dotahovat věci do úspěšného konce.

Po promoci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získal postgraduální vzdělání v mezinárodním právu v USA na University of San Francisco a v obchodním a soutěžním právu na Masarykově univerzitě v Brně.