Advokátní kancelář Novalia se za pět let od svého založení etablovala na trhu technologických startupů. Těm pomáháme během jejich celého životního cyklu – od založení a nastavení vztahů mezi partnery, přes pomoc s investory, během vstupu na zahraniční trhy a jednoho krásného dne také prodej.

Zřejmě jsme však neprozradili, proč se nám v tomto specifickém odvětví od začátku daří, díky čemu zvládáme držet krok s klienty, kteří se musí rozhodovat rychle a efektivně v malých týmech a kteří si nemohou si dovolit armádu právníků, protože svůj čas, energii i finance potřebují používat hlavně na vlastní rozvoj. Je to tím, jak v Novalia fungujeme uvnitř. 

Zodpovědnost leží na každém z nás

Při zakládání naší advokátní kanceláře jsme se vrátili k samotným kořenům advokacie, přitom ale využíváme dostupných technologií 21. století. Neneseme jméno některého ze zakladatelů, ale fungujeme jako sdružení. Začínali jsme v pěti lidech, dnes nás je devět a pořád se držíme stejné ústavy, protože jednoduše není proč ji měnit. Mimochodem, jedna genderová poznámka jen tak na okraj: z těch devíti jsou mezi námi čtyři ženy a pracujeme na vyrovnání počtů. 

Každý jednotlivec má vlastní zodpovědnost v zaznamenávání si času, který klientům věnuje. Zjednodušeně řečeno: nejsou časy v tabulkách, není na chleba. Podobně si každý advokát i řeší fakturaci klientům. S nástroji, které dnes už považujeme za naprostý standard je to nakonec otázka několika minut. U nás tak nenajdete recepční či asistentku, která by se starala o administrativu. Mechanické a administrativní činnosti jsme zautomatizovali nebo zrušili. Máme tak prostor a čas soustředit se na ty složité věci, o které klientům – a nakonec i nám – jde především.

Fungujeme jako svobodná firma

Novalia je ale i o tom byznysu. Každý společník si musí umět sehnat klienta a prodat mu naše služby. Advokát je zodpovědný sám za sebe, nebude mu nikdo nic platit, pokud si tu práci nenajde a neudělá. Jestliže se nic takového nepovede, tak jeho odměna je nula. To ale neznamená, že by na všechno byl sám. U většiny klientů spolupracujeme ve třech či čtyřech lidech. Na druhou stranu nám to dává i určitou svobodu: prodáváme pouze ten čas, který máme a chceme prodat. 

Náš model svobodné firmy zafungoval i v soukromém životě společníků. Například nemusíme všichni docházet do kanceláře každý den v určitou hodinu. Naše kancelář ani není stavěná na to, abychom zde všichni byli pořád. Tím ale neříkáme, že nejsme pro klienty k zastižení. Svou práci bereme velmi zodpovědně. Klient v ideálním případě vůbec nepozná rozdíl v naší službě, když sedíme v kanceláři nebo třeba pracujeme z domu. Partner Novalie je zodpovědný, umí dělat rychlá rozhodnutí, ale umí i žít svůj osobní život. A jen na okraj: dosud nikdo z partnerů neodešel. Naopak postupně rosteme.

Vítáme nové kolegy, kteří mají náš styl práce v krvi 

Každý partner je podílník a jeho či její podíl na zisku je vypočítaný ze stejné rovnice, na které jsme od svého založení před pěti lety nic nemuseli měnit. Rovnice zohledňuje pět rolí: Client origination (kdo klienta přivedl), Client relationship (kdo má s ním vztah), Project origination (kdo přinesl konkrétní projekt), Project supervision (supervize projektu), Execution (čas, který se na tom odpracuje). Každá kategorie má přiřazené podíly, je to 15, 15, 15, 15 a 40 procent. Tímto klíčem dělíme čistý výnos ze zaplacené faktury po odečtení nákladů podle toho, jak se kdo podílel v dané roli. Možná teď zní až neuvěřitelně takto veřejně odkrývat systém našeho hodnocení, ale my stejně transparentně fungujeme také uvnitř. Sedíme spolu v open space a každý partner je platný člen týmu. Všichni jsou tak vlastně u všeho.

Rozhodli jsme se také, že přispějeme k výchově začínajících právníků. Máme tři mladé kolegy: jednoho koncipienta a dva studenty. A dále chceme růst. Ne každému ale styl naší práce sedne. Chápeme, že to pro některé může být velká výzva. Zvlášť, když přichází z jiného advokátního prostředí. Chceme si v budoucnu vyzkoušet, zda náš model může fungovat nejen pro současný počet devíti partnerů, ale třeba i pro třicet či více advokátů. Vlastně se těšíme, až se u nás objeví noví kolegové, kterým náš způsob práce bude vyhovovat a kteří nasednout na vlnu svobodné firmy a braní odpovědnosti na sebe tak, jako my.

Vedle naší klíčové specializace na startupy děláme hodně práce na poli klasického M&A, podporujeme klienty v oblasti duševního vlastnictví a rozvíjíme právo v umění.

Chcete vědět víc? Poslechněte si podcast Renaty Novotné, konzultantky procesního řízení na volné noze, do kterého nás pozvala.