Kamil Staněk se věnuje především poradenství v oblasti práva obchodních společností, M&A transakcím a due diligence. Kromě toho se Kamil zaměřuje na finanční a bankovní právo, věnuje se regulatorním otázkám (např. v zemědělství) i oblasti nemovitostí.

Po promoci na Masarykově univerzitě v Brně a studiu na německé univerzitě v Greifswaldu získal Kamil postgraduální vzdělání v oblasti německého práva na Universität Konstanz (Kostnice) a ve finančním právu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.