Kamil Staněk se věnuje především poradenství v oblasti práva obchodních společností, M&A transakcím a due diligence. Kromě toho se Kamil zaměřuje na finanční a bankovní právo, věnuje se regulatorním otázkám (např. v zemědělství) i oblasti nemovitostí.

Po promoci na Masarykově univerzitě v Brně a studiu na německé univerzitě v Greifswaldu získal Kamil postgraduální vzdělání v oblasti německého práva na Universität Konstanz (Kostnice) a ve finančním právu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Kamil Staněk v médiích: 

Marketing & Média, 16. 10. 2017: Utajení zákazníci prohlížejí i konzervy v regálech

TyInternety.cz, 2. 12. 2016: Právo pro startupy II: Firma – Základní dokumenty