Ondra Mánek začal svojí kariéru v advokacii před více než deseti lety. Působil ve dvou předních mezinárodních advokátních kancelářích v Praze, Wolf Theiss a Norton Rose Fulbright, kde se zabýval především poradenstvím v oblasti nákupu, prodeje, restrukturalizace a správy podniků a vyjednáváním komerčních smluv. Na základě získaných zkušeností a znalostí českého trhu právních služeb se rozhodl připojit k novátorskému a modernímu způsobu výkonu advokacie, který akcentuje dostupné, obchodně orientované a praktické právní poradenství nesvázané neflexibilními procesy tradičních advokátních kanceláří při zachování špičkové kvality. Za tímto účelem se spojil ve sdružení NOVALIA s partnery, se kterými měl možnost v průběhu své dřívější praxe dlouhodobě spolupracovat.

Kromě poradenství při nákupu a prodeji podniků se Ondra zabývá poradenstvím v oblasti private equity, start-up společností, ochrany osobních údajů a práva informačních technologií a zemědělského práva.

Ondra vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Členem České advokátní komory je od roku 2011.

Je autorem mnoha odborných článků a poskytl několik rozhovorů na různá témata z oblasti obchodního práva.