Požadavky na to, jak má vypadat pracovní smlouva, stanoví zákoník práce. Nadto se na trhu ustálil určitý standard, co se obsahu pracovních smluv týče. Stále častěji se ale v poslední době setkáváme s tím, že tento už možná příliš dlouho existující zaběhnutý model pracovní smlouvy není pro zaměstnavatele a jejich stále informovanější a právně sofistikovanější zaměstnance nejlepším možným řešením.

pracovni-smlouva

Co jsou tedy ta „nadstandardní“ ustanovení, která pravděpodobně v současné době ještě v pracovních smlouvách mít nebudete, ale která byste v nich nebo v zákoníku práce (kde ovšem obsažena nejsou) moc rádi viděli v případě, kdy jste se zaměstnancem nuceni řešit větší pracovní problém, konfliktní nebo prostě nějakou nestandardní situaci? Uvádíme několik těchto „nadstandardních“ smluvních ustanovení, o kterých se domníváme, že se postupem času stanou naprosto běžnými v každé pracovní smlouvě nebo alespoň ve smlouvách se zaměstnanci na vyšších pozicích. Možná Vás překvapí, že se v některých případech jedná o záležitosti, které všichni tak nějak pocitově považujeme za přirozenou součást pracovněprávního vztahu, ale věřte nám a zkušenostem našich klientů, že bez jejich správného zakotvení v pracovní smlouvě se těchto „samozřejmostí“ budete jako zaměstnavatel dovolávat jen těžko.

Zaměstnanec je povinen vykonávat jemu svěřené pracovní úkoly kvalitně, hospodárně a včas. Samozřejmá součást pracovního poměru, že? Ale pokud toto ustanovení nemáte v pracovní smlouvě, jak se vypořádáte s otázkou zaměstnance: „akde je to napsané?“

Zaměstnanec se zavazuje chovat se slušně k ostatním zaměstnancům zaměstnavatele a nadřízeným a ke všem osobám, vůči kterým zaměstnanec vystupuje jako pracovník zaměstnavatele. Jak jinak bez podobného ustanovení v pracovní smlouvě podchytit hrubé chování zaměstnance vůči kolegům? Možná nám to ani nebudete věřit, ale už dvakrát jsme pro naše klienty řešili skončení pracovního poměru z důvodu fyzického napadení mezi dvěma vedoucími pracovníky.

Zaměstnanec musí být při plnění pracovních úkolů slušně a vhodně oblečen a upraven. Samozřejmě záleží, v jakém oboru pracujete, ale takové dress code ustanovení se nakonec může hodit vždycky.

A jestlipak Vaše HR oddělení pečuje o kybernetickou bezpečnost firmy?

Zaměstnanec nesmí používat cizí počítačová media bez předchozího prověření nebo kontroly IT oddělením či specialisty zaměstnavatele ani ukládat nebo instalovat na počítačové vybavení zaměstnavatele autorská díla bez příslušné licence a jakýkoliv software, které mu neposkytl zaměstnavatel.

Zaměstnanec nesmí z jiných než pracovních důvodů kopírovat jakékoli soubory, data či databáze jako celek či z části, které patří zaměstnavateli. Bez tohoto ustanovení Vám možná zpráva Vašeho IT oddělení o tom, že určitý zaměstnanec kopíruje velké množství klientský dat na svůj flash disk, při postupu vůči zaměstnanci moc nepomůže, pokud nedokážete prokázat, že takové počínání zaměstnance mohlo vést k poškození zájmů zaměstnanvatele.

A na konec jedno ustanovení, které byste měli v pracovní smlouvě mít, pokud se budete chtít svým týmem pyšnit třeba na internetu: Zaměstnanec výslovně uděluje v souvislosti se svým pracovním poměrem zaměstnavateli souhlas s použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkající se jeho osoby, které se pořizují v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance, a to k použití v rozsahu, ke kterému obvykle dochází při provozu podniku.

Smluvní ustanovení, která uvádíme v tomto článku, jsme pro Vás vybrali z našeho vzoru pracovní smlouvy pro vedoucí pracovníky, který sdílíme s našimi klienty. A je to opravdu jen malý vzorek z mnoha těchto praktických ustanovení, které jsme do našeho vzoru zakomponovali, aby pracovní smlouvy z naší dílny odpovídaly současnému pojetí pracovního poměru a modernímu způsobu výkonu práce pro zaměstnavatele.

Ondra Mánek