GDPR je klíčové téma, které ovlivní množství podniků a jejich zákazníků, advokátní kancelář NOVALIA je ráda, že mohla v této problematice spolupracovat se společností Veracomp a pomoci tak obchodníkům orientovat se v regulaci osobních údajů.

Koncem měsíce březen měla NOVALIA, reprezentovaná Jakubem Císařem, přednášku v rámci konferenčního dne společnosti Veracomp. Mezinárodní distributor IT produktů připravil pro obchodní partnery přednášku na téma regulace osobních dat – GDPR.

IMG_20170330_093504

Návštěvníci a obchodní partneři měli možnost seznámit se, z hlediska právní analýzy, s problematikou regulace ochrany osobních údajů. GDPR, General Data Protection Regulation, představuje největší změnu v ochraně údajů od roku 1995, se kterou jsou spojeny sankce s bezprecedentní výškou.

Od roku 2012, kdy se o GDPR poprvé otevřeně jednalo, až do roku 2016, kdy v květnu regulace vstoupila v platnost, vznikaly mezi jednotlivými evropskými institucemi a obchodníky diskuse, jejichž výsledkem byly nejen změny v regulaci, ale i nejasnosti v interpretaci GDRP obchodníkům.

Aby obchodníci dokázali správně uchopit podstatu regulace, adekvátně připravit své podniky a vyhnout se tak sankcím, připravil partner advokátní kancelář NOVALIA, Jakub Císař, přednášku na téma „Co je skutečně GDPR (fakta a mýty)”, kterou si vyslechli obchodní partneři společnosti Veracomp.

Článek z konference na channelworld.cz zde.