Novela zákoníku práce se zatím projednávaná ve sněmovně. Přesto již vzbuzuje pozornost. Zejména kvůli omezení práce z domova či zavedení povinného pátého týdne dovolené.

Regulace home office víří největší emoce. Jak se má zákon ve skutečnosti změnit a jaká bude realita? Které regulace fenoménu home office otevírá zejména vůči zaměstnavatelům. Jaká jsou tedy možná řešení praktických situací, ve kterých se zaměstnavatelé i zaměstnanci v případě schválení novely patrně setkají.

Pracovat na dálku je a bude i nadále povoleno, protože to zákon nezakazuje. Avizovaná kompenzace nákladů zaměstnance na home office jako je připojení, energie a další platí již dnes. Právě tyto náklady pak může zaměstnavatel nově hradit formou paušálu, který usnadní administrativu – nejenže se náklady nemusí přesně vyúčtovávat, ale současně je přiměřený paušál pro zaměstnance osvobozený od daně a přitom firmě snižuje daňový základ. Pro zaměstnance to znamená čisté peníze navíc.

Novou povinností v rámci home office je povinnost zaměstnavatele umožnit na žádost zaměstnance pravidelné schůzky s ostatními v kanceláři. Vzhledem k tomu, že se jedná o měkkou regulaci a novela nestanoví, jak často se má toto konat, stačí, když se zaměstnavatel postará o to, aby se jednou za čas všichni fyzicky sešli.

Zajímavá je pak nově možnost zaměstnance využít pro práci vlastní hardware a software. Doposud je použití například vlastního oblíbeného mobilního telefonu či laptopu kontroverzní, protože pracovní prostředky musí zajistit firma. Novela použití vlastních zařízení výslovně předvídá a legalizuje tak moderní politiku BYOD (bring your own device). Pokud BYOD ve vaší firmě umožňujete, plaťte zaměstnancům již zmíněné nezdanitelné paušály. Těm, kteří by vyžadovali další “pracovní” telefon od firmy pro práci z domova, pak platit nic nemusíte.

Stejně jako doposud, i v budoucnu musí zaměstnavatel zajistit bezpečnost dat a zaměstnanec na ně dávat pozor. To je takřka samozřejmá věc u většiny firem i bez zákoníku práce, nejedná se tedy o žádnou dramatickou změnu.

Zajímavou kuriozitou je pak ustanovení, které veškerá předchozí ustanovení popírá, pokud zaměstnanec pracuje na dálku jen výjimečně. Z mého pohledu se jedná o takový legislativní vtip. V reálu by to pak znamenalo, že pokud někdo využije práce z domova jen jednou za uherský rok, nemusí dbát na bezpečnost dat a nesmí pro práci používat soukromý telefon. Zákon by ho tak připravoval o možnost pobírat od firmy paušál osvobozený od daní za použití vlastních oblíbených přístrojů. Pevně věřím, že tento návrh někdo v parlamentu opraví, ale pokud by se tak nestalo, doporučuji zaměstnavatelům, aby po zaměstnancích požadovali práci na dálku nikoli pouze výjimečně.

Posledním klíčovým ustanovením v novelizaci home office by pak mělo být zpřísnění pro zaměstnance, kteří si sami určují, kdy pracují. Ti by totiž neměli mít nárok na příplatky a náhradní volno za práci přesčas, o víkendech a svátcích a na placené volno na návštěvu doktora, svatbu, pohřeb apod. Pro firmu by to bylo jistě plusem, zaměstnanec by už na tom byl hůře. Peníze i volno si ovšem naštěstí můžete domluvit, jak chcete.

Původní verzi článku deníku E15 si můžete přečíst zde.

Pavel 1