Dnes jsem přednášela na FaVU v Brně o autorském právu. Příprava umělce na život ve 4 hodinách 😉

Tento workshop navazoval na předešlou letošní výuku autorského práva na FaVU ve dvou blocích, která proběhla i vloni. Přednášky autorského práva na FaVu jsou mojí společnou iniciativou s Fair Art.

Protože interakce se studenty je vždy stimulující a protože jsou to oni (resp. umělci), kdo dávají konkrétní obsah řadě institutů autorského práva, po každé přednášce si zapisuji myšlenky, kterými mě studenti inspirovali.

Při dnešním workshopu jsem chtěla se studenty porovnat právní a umělecký pohled na otázku, co se rozumí “dílem”.  A dostalo se mi elegantní odpovědi:

autorská myšlenka navázaná na médium“,

která se významem pozoruhodně přibližuje právním definicím autorského díla:

jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora vyjádřený v jakékoli objektivně vnímatelné podobě“.

Tato konfrontace představ je potřebná, přece jen, autorské právo by mělo být hlavně pro autory a méně pro právníky, kteří mají rádi umění:-)