Společně s posluchači, především studenty UJEP, byly na přednášce řešeny zejména reálné spory o design, které pronikly na veřejnost. Diskutovalo se například o sporu o autorství porcelánové vázy ve tvaru holínky mezi Maximem Velčovským, resp. studiem Qubus, a karlovarskou porcelánkou Rudolf Kämpf či o sporu mezi Kryštofem Nosálem, vítězem veřejné soutěže o návrh designu rukojeti šroubováku (následně oceněného jako Vynikající design 2015), s výrobcem ručního nářadí – společností Narex. Posluchače zaujal též spor mezi Petrem Tučkem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy v otázce, zda písmo Metron, užité v systému pražského metra, je dílem Petra Tučka či Jiřího Rathouského, od nějž Dopravní podnik získal licenci, a dále i spory losangeleských nezávislých umělkyň Tuesday Bassen a Lili Chin se značkami Zara a Kohl’s týkající se neoprávněného užití jejich děl. Širší prostor byl mimo jiné věnován i analýze případu dánské umělkyně Nadjy Plesner, která několik let čelila žalobám značky Louis Vuitton, aby mohla svobodně nakládat se svojí kresbou dárfúrského dítěte držícího kabelu značky Louis Vuitton, která měla upozornit na humanitární krizi v Dárfúru.

Vedle autorskoprávní ochrany designu upozornila Iva Javorská na význam průmyslového vzoru, který jakožto registrovaný design poskytuje designérovi další úroveň ochrany. Autorské právo jej totiž nemusí chránit vždy, protože design je autorským zákonem chráněn pouze tehdy, lze-li jej považovat za umělecké dílo. Průmyslový vzor dále slouží i jako nástroj poskytnutí komfortu osobě, která má zájem design užít prostřednictvím licence a tím zlepšuje vyjednávací pozici autora při jednáních s výrobci.

V rámci výkladu o obecných principech ochrany autorských děl vzbudilo pozornost téma užití autorských děl na internetu, zejména pak spory, které vede americký představitel appropriation art Richard Prince s některými autory fotografií z Instagramu, když snímky ze sociální sítě umělec zpracoval a bezsouhlasu jejich autorů vystavoval a dále šířil v rámci výstavy New Portraits uspořádanou Gagosian Gallery. V této souvislosti Iva Javorská ve stručnosti přiblížila americkou právní koncepci fair use, která za určitých podmínek umožňuje autorům užít díla jiných autorů bez jejich souhlasu.

Iva Javorská je advokátkou a partnerkou advokátní kanceláře NOVALIA a rovněž pravidelně přednáší autorské právo (právo duševního vlastnictví) na UMPRUM v rámci edukačních aktivit neziskové organizace Fair Art.

01406362e8