Pracovněprávní dokumentace

V oblasti HR Vám poskytneme řadu užitečných rad a připravíme nebo vylepšíme, Vaši pracovněprávní dokumentaci. Poradíme Vám zejména s:

  • správnou praxí výběru a přijímání nových zaměstnanců
  • vzorovými pracovními smlouvami a souvisejícími dokumenty
  • manažerskými smlouvami
  • vnitřními předpisy
  • ukončováním pracovních poměrů, hromadným propouštěním
  • převody zaměstnanců
  • vztahy s odbory

Odměňování zaměstnanců a managementu

Máme zkušenosti s nastavováním a změnami odměňování zaměstnanců,managementu a členů statutárních orgánů. Běžně dále připravujeme opční plány či jiné formy bonusů, a to jak pro české tak zahraniční společnosti.

Spory, inspekce práce

Pokud se dostanete do konfliktu s bývalým zaměstnancem, jsme připraveni Vám radit při vyjednávání a uzavírání smír a v případě soudního sporu Vás zastupovat před soudem. Dále Vám pomůžeme při kontrolách prováděných úřady.

Klíčové kontakty: Pavel Marc, Tereza Jandáčková