Komu radíme?

  • umělci
  • investoři do umění
  • galerie a muzea
  • obchodníci s uměním
  • sběratelé
  • aukční síně

V čem radíme?

Smlouvy (licence, smlouvy o dílo, pracovní smlouvy…..)

Práva k dílu (ochrana díla a zásahy do práv k dílu)

Ochrana designu (průmyslový vzor, ochranná známka)

Zastupování ve sporech

Provoz galerií, aukčních síní a obchodníků s uměním

Investování do umění

O NÁS

Advokátky Iva Javorská a Tereza Jandáčková se kromě právní praxe řadu let věnují neziskové organizaci Fair Art pro podporu začínajících umělců a přednáší autorské právo a různorodou problematiku práva v umění pro odbornou veřejnost (Galerie Plato, Fait Gallery atd.) nebo studenty a absolventy vysokých uměleckých škol (VŠUP, AVU, ÚJEP atd.). Iva Javorská v roce 2017 absolvovala studium při Sotheby’s Institute of Art o fungování současného uměleckého trhu a vztazích mezi aktéry a instituty současného světa umění.

NAŠE ZKUŠENOSTI NA POLI PRÁVA V UMĚNÍ ZAHRNUJÍ

01

Smlouvy o mezinárodní filmové koprodukci

02

Nastavení mezinárodní správy díla významného českého umělce

03

Poradenství uměleckému investičnímu fondu

04

Zastupování ve sporu o práva k významné kinetické plastice v Praze

05

Poradenství vydavateli uměleckého magazínu

06

Licenční smlouvy architektů designerů a výtvarných umělců

07

Poradenství v otázkách dědění autorských práv renomovaného umělce

08

Poradenství filmové agentuře

09

Zastupování českých designerů při zásahu do práv k designu v zahraničí

Novalia a umění

načíst další články

Kontakt

NOVALIA advokátní kancelář s.r.o. /
NOVALIA Accounting s.r.o.

Jungmannova 750/34
110 00 Praha 1
Česká republika

novalia@novalia.cz

Ukázat na mapě